Субота, 18.11.2017, 20:49
Вітаю Вас, Гість
Головна » Статті » Мої статті

Хронологія процесу та сучасний стан вступу України до Світової організації торгівлі
Засідання Робочої групи є головною складовою приєднання, оскільки саме під час засідань країни-члени РГ визначають готовність країни вступити до СОТ.
На початок 2003 року відбулося 10 засідань Робочої групи. Основні питання, які розглядались під час засідань представлено в таблиці 2, яку складено за даними, що містяться на web-сторінках СОТ, правової системи ВРУ, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства закордонних справ України,  web-сторінках сайту "Россия и Всемирная торговая организация” тощо [38 с. 186; 71-76, 78].
Протягом перших 6-ти засідань Робочої групи з 1995 до 1998 року розглядались та поступово вирішувались питання: гармонізації зовнішньоторговельного законодавства України відповідно до вимог СОТ (зокрема, митного регулювання; податкового законодавства України; режиму стандартизації та сертифікації; системи санітарних та фітосанітарних заходів; системи охорони авторського права та прав на інтелектуальну власність; інвестиційного режиму в Україні, його відповідності вимогам Угоди про пов‘язані з торгівлею інвестиційні заходи; системи державних контрактів;  відповідності двосторонніх торговельно-економічних угод України вимогам СОТ; тощо); реформування аграрно-промислового комплексу України (зокрема, приведення у відповідність до вимог системи ГАТТ/СОТ протекціоністських заходів; субсидування експорту, внутрішньої підтримки сільського господарства, санітарних і фітосанітарних заходів, приватизації АПК; сільськогосподарських торгових підприємств); проведення двосторонніх консультацій та переговорів про доступ на ринки товарів з країнами-членами Робочої групи. Слід зазначити, що перший раунд переговорів про доступ на ринки товарів та послуг було проведено з 6 квітня по 5 травня 1997 року (з делегаціями США, Європейського Союзу, Канади, Японії, Австралії, Угорщини, Чехії та Словаччини, Туреччини, Індії, Мексики, Єгипту, Нової Зеландії та Республіки Кореї). Пізніше відбулось ще кілька раундів двосторонніх переговорів.
Між 6-м та 7-м засіданнями Робочої групи тривала дворічна перерва. Взагалі це має надзвичайно негативні наслідки для процесу приєднання, оскільки при цьому з багатьох питань переговори приходиться починати з нуля. Це стосується і внутрішньої підтримки сільськогосподарського виробництва, де переговори відбуваються щодо останнього трирічного періоду, і гармонізації законодавства, де практично заново повинні готуватись таблиці відповідності законодавства та плани приведення певних сфер (технічних бар‘єрів в торгівлі TBT, санітарних та фітосанітарних заходів SPS, прав інтелектуальної власності IPR, тощо) у відповідність з положеннями угод СОТ, і двосторонніх переговорів (змінюються партнери по переговорах, оскільки за такий час зазвичай повністю змінюються склади делегацій інших країн, з‘являються нові запити). Крім того, з плином часу кількість вимог збільшується внаслідок нових домовленостей, а також багатосторонніх торгових переговорів в рамках нового раунду.
Під час 7-го засідання Робочої групи розглядались такі основні питання: стан гармонізації зовнішньоекономічного законодавства з вимогами СОТ; процес приведення інвестиційного законодавства до вимог СОТ; податковий режим та його відповідність правилам СОТ; стан відповідності законодавства в галузі державних закупівель; стратегія економічної політики Уряду, процес роздержавлення та приватизації промисловості; режим митно-тарифного та нетарифного регулювання імпорту; порядок здійснення митних процедур; аграрна реформа, процес приватизації та реформування правовідносин у сільському господарстві; стан реформування державної системи сертифікації та стандартів у відповідності до вимог СОТ; політика Уряду стосовно субсидування промисловості та підтримки державних підприємств в сфері зовнішньоекономічної діяльності; політика Уряду у галузі охорони інтелектуальної власності та авторського права; відповідність торговельно-економічних договорів України вимогам СОТ.
На наступне засідання Уряд України повинен був підготувати та представити деталізований план дій з приведення законодавства у відповідність до вимог СОТ та механізм його імплементації, що і було зроблено. Але основним результатом 7-го засідання, яке відбулось 12 липня 2000 року, стало поновлення після дворічної перерви процесу офіційних багатосторонніх та двосторонніх переговорів щодо вступу України до Світової організації торгівлі.
Слід наголосити, що з 2000 року процес приєднання було значно активізовано. Цьому, зокрема, сприяло прийняття низки нормативних актів:  
-    Указу Президента України від 05.09.2001 №797 "Про додаткові заходи щодо прискорення вступу України до Світової організації торгівлі”;
-    Указу Президента України від 05.02.2002 №104 "Про Програму заходів щодо завершення вступу України до Світової організації торгівлі”;
-    Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2002 №248 "Про заходи щодо інформаційного забезпечення процесу вступу України до Світової організації торгівлі”;
-    Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 №656 "Про затвердження Плану заходів щодо підготовки до чергового раунду двосторонніх переговорів та наступного засідання Робочої групи з розгляду заявки України про вступ до СОТ”.
Під час 8-го засідання Робочої групи розглядались та обговорювались такі питання: прогрес у двосторонніх переговорах по доступу до ринку товарів і послуг; матеріали, підготовлені українською стороною: таблиця огляду законодавчих актів та законопроектів щодо їх відповідності вимогам системи угод ГАТТ/СОТ; відповіді на  консолідований запит країн-членів Робочої групи з питань вступу України до СОТ; таблиця механізму реалізації законодавства у найбільш актуальних сферах торговельних відносин;  таблиця всіх платежів, які здійснюються при ввезенні товарів на митну  територію України; графік прийняття проектів законодавчих актів на період 18 місяців, огляд українського законодавства в сфері захисту прав інтелектуальної власності;  підтримка сільськогосподарського виробництва (за таблицями сукупної внутрішньої підтримки сільського  господарства України у форматі АСС4).
Підбиваючи підсумки засідання Робочої групи, її Голова Сержіо Маркі наголосив на необхідності інтенсифікації та завершення двосторонніх переговорів з ключовими країнами – членами Робочої групи. Він також підкреслив, що важливою передумовою збереження темпів переговорного процесу про вступ України до СОТ є безумовне виконання графіку прийняття пріоритетних законопроектів щодо гармонізації українського законодавства з нормами угод системи ГАТТ/СОТ [71].
Заходи, які необхідно було здійснити для підготовки до 10-го засідання Робочої групи, а також чергового раунду переговорів визначені в розпорядженні Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 №656 "Про затвердження Плану заходів щодо підготовки до чергового раунду двосторонніх переговорів та наступного засідання Робочої групи з розгляду заявки України про вступ до СОТ”.
 Це – заходи щодо приведення зовнішньоторговельного режиму у відповідність з нормами та принципами СОТ, та заходи стосовно завершення двосторонніх переговорів з доступу до ринку товарів та послуг.
Стосовно приведення зовнішньоторговельного режиму у відповідність з нормами та принципами СОТ визначено зокрема такі заходи:
1.    Розроблення і подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо стимулювання автомобільної промисловості та оподаткування".
2.    Гармонізація національного законодавства з нормами Угоди ТРІПС, зокрема прийняття законопроектів:
-    "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань інтелектуальної власності України”;
-    Про внесення змін до Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм";
-    "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони інтелектуальної власності (стосовно авторського права і суміжних прав)”;
-    "Про приєднання України до Договору про патентне право”;
-    "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (стосовно ліцензування та контролю за експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування)”.
3.    Розроблення проектів нормативно-правових актів щодо забезпечення діяльності державних інспекторів з питань інтелектуальної власності.
4.    Забезпечення належного функціонування інфраструктури, спрямованого на запобігання та припинення правопорушень у сфері інтелектуальної власності.
5.    Здійснення скоординованої державної політики у сфері тарифного регулювання імпорту з дотриманням принципу непогіршення умов торгівлі згідно з положеннями ГАТТ 1994 (непідвищення ставок імпортного мита).
6.    Приведення національної системи технічного регулювання у відповідність з положеннями Угоди СОТ про технічні бар'єри в торгівлі, зокрема прийняття 500 національних стандартів, гармонізованих з міжнародними і європейськими.
7.    Забезпечення супроводження у Верховній Раді України проектів Законів України:
-    "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (стосовно усунення дублювання функцій контролю центральними органами виконавчої влади та запровадження порядку підтвердження відповідності згідно з вимогами Угоди СОТ про технічні бар'єри у торгівлі щодо товарів, які імпортуються в Україну)”;
-    "Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань оподаткування (стосовно скасування пільг для національних виробників забезпечення паритетних умов торгівлі)”.
Заходи стосовно завершення двосторонніх переговорів з доступу до ринку товарів та послуг включали:
-    здійснення заходів щодо врегулювання проблемних питань, пов'язаних із забороною ввезення курячого м'яса із США;
-    проведення консультацій з уповноваженими  представниками Урядів Бразилії, Болгарії, Куби, Туреччини, Польщі, Чехії, Словаччини з питань якнайшвидшого завершення відповідних двосторонніх переговорів з доступу до ринку товарів та послуг і підписання двосторонніх протоколів;
-    забезпечення розроблення та законодавчого запровадження механізму надання послуг у сфері початкової та середньої освіти закладами, що базуються на приватній власності, з врахуванням можливості їх надання іноземними фізичними і юридичними особами;
-    включення додаткових зобов'язань до графіка специфічних зобов'язань у сфері послуг в частині доступу до ринку послуг та торгівлі ними у галузі трубопровідного транспорту з метою завершення двосторонніх переговорів з делегацією Угорщини;
-    розроблення і подання до Кабінету Міністрів України проекту Закону України щодо встановлення тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини;
-    визначення остаточної позиції України стосовно доступу до ринку морського транспорту з урахуванням підписаних двосторонніх протоколів з доступу до ринку товарів та послуг України і проекту протоколу з ЄС [1].
У цілому, що стосується двосторонніх переговорів про доступ на ринки товарів та послуг, то завдяки активізації роботи щодо вступу до СОТ в 2001 році вперше вдалось підписати двосторонні протоколи про доступ на ринки товарів та послуг з Мексикою, Уругваєм та Новою Зеландією. Це був перший реальний результат двостороннього переговорного процесу [71].
На початку 2002 року до складу Робочої групи входило 42 країни-члена, 24 з яких розпочали та проводили двосторонні переговори з Україною. Їх запити стосувались зниження мит більш, ніж на 5000 товарних позицій (80% з яких узгоджено) [3].
Слід підкреслити, що з плином часу кількість членів Робочої групи зазвичай збільшується. За даними Секретаріату СОТ на початку 1996 року до складу Робочої групи з розгляду заявки про вступ України до СОТ входило 23 країни (при чому ЄС враховано як одну країну), а саме: Аргентина, Австралія, Бразилія, Єгипет, Європейський союз (та країни-члени ЄС), Індія, Ізраїль, Канада, Колумбія, Корея, Мексика, Нова Зеландія, Норвегія, Польщі, Румунія, Словаччина, Словенія, Сполучені Штати Америки, Туреччина, Угорщина, Чехія, Швейцарія, Японія.
За 6-річний період Робоча група поповнилась насамперед тими країнами, що вступили до СОТ за цей період (Хорватія, Естонія, Грузія, Киргизстан, Латвія, Молдова, Монголія, Панама, Болгарія, Еквадор, тощо). І найближчим часом її склад може збільшитись ще, оскільки завершено переговори про вступ Македонією, Вірменією,  досягнуто значного прогресу в переговорах з Росією, проходять переговори ще з 23 країнами-претендентами.
У зв‘язку з цим важливим кроком уперед можна вважати досягнення на початку п.р. у Давосі (Швейцарія) на зустрічі Міністрів економіки України та Росії Валерія Хорошковського та Германа Грефа в рамках Всесвітнього економічного форуму домовленості "про підписання меморандуму про невисунення додаткових вимог при вступі однієї з країн першою до СОТ” [73].
Станом на кінець 2002 року Україна підписала 13 протоколів з країнами-членами СОТ, зокрема з Канадою, Латвією, Мексикою, Новою Зеландією, Республікою Корея, Словенією, Уругваєм, Грузією та Індією [72,75,76]. На завершальній стадії знаходяться двосторонні переговори стосовно доступу на ринок товарів з Бразилією, Еквадором, ЄС, Кубою, США, Туреччиною, Японією.
    Україна також заявила про приєднання до 16 з 19 секторальних угод та ініціатив щодо промислової продукції: хімічної гармонізації, сталі, іграшок, деревини, текстилю та одягу, кольорових металів, фармацевтичних препаратів, продукції інформаційних технологій – у 2004 році; паперу, сільськогосподарської техніки, меблів – у 2005 році; будівельної техніки, наукового та медичного обладнання – у 2006 році; цивільної авіації – у 2010 році. Також планується приєднання до секторальної угоди стосовно дистильованих спиртів (через три роки після вступу до СОТ), пива, насіння олійних, риби.
Стосовно підтримки сільськогосподарського виробництва Україна відстоює позицію на підтримку у розмірі 1,38 млрд. дол. США щорічно. Під час 8-го засідання Робочої групи українська делегація зробила заяву про зобов‘язання України не застосовувати ті види експортних субсидій, які, відповідно до Угоди про сільське господарство, підлягаються скороченню [71].
Графік специфічних зобов‘язань в секторі послуг охоплює 139 секторів. Всього за класифікацією, що використовується в СОТ, налічується 155 секторів. На цей час узгоджені зобов‘язання з лібералізації у наступних секторах послуг: юридичні, комп‘ютерні, дослідницькі, послуги з ренти та лізингу, будівельні, дистриб‘юторські, освітні, послуги з охорони довкілля, туристичні та послуги, пов‘язані з організацією відпочинку, культури та спорту. Узгодження потребують послуги морського та трубопровідного транспорту, освітні послуги, тощо [61].
10-те засідання Робочої групи з розгляду заявки України про вступ до СОТ відбулося 25 лютого 2003 року. Серед основних питань, що розглядалися під час засідання, були:
-    прогрес у двосторонніх переговорах з доступу до ринків товарів і послуг;
-    стан і заходи з гармонізації національного законодавства з нормами та вимогами СОТ (зокрема, прийняття Митного кодексу, посилення державного контролю за виробництвом і реалізацією аудіокасет та дисків для лазерних систем зчитування, створення інституту державних інспекторів з питань інтелектуальної власності, а також спеціальної колегії суддів Вищого господарського суду України з розгляду справ у цій сфері, запровадження механізму контролю за переміщенням через митний кордон України товарів, на які поширюються права інтелектуальної власності, прийняття Земельного кодексу, проведення парламентських слухань з питань стану переговорів із вступу України до СОТ тощо);
-    пропозиція української сторони ввести в практику роботи регулярні щомісячні зустрічі з метою виконання поставленого Президентом завдання уряду  завершити двосторонні переговори до кінця 2003 року;
-    пропозиція української сторони розпочати роботу над Звітом Робочої групи.
Вирішення потребують: питання імпорту зі США курячого м’яса, деякі складові механізму захисту прав інтелектуальної власності, реформування податкового законодавства, ліквідація невиправданих пільг і субсидій тощо.
 26 лютого Робочою групою було увалено рішення про перехід до роботи над підсумковим протоколом про приєднання України до СОТ, підготовка якого, взагалі, є завершальним етапом процедури вступу. Крім того, 19 березня 2003 року в Верховній Раді України відбулись парламентські слухання про стан підготовки до вступу України до Світової організації торгівлі.
 Від узгодженості дій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, насамперед тих, що входять до складу Міжвідомчої комісії з питань вступу України до СОТ, залежатимуть умови вступу до сучасної багатосторонньої торговельної системи і, таким чином, - майбутнє України.
В практичній діяльності, пов'язаній з реформуванням та вдосконаленням торговельного режиму у відповідності з принципами та вимогами цієї організації, необхідно  послідовно забезпечувати гармонізацію національного законодавства у сфері міжнародних економічних відносин відповідно до положень  Угод СОТ.

Категорія: Мої статті | Додав: Dnister (05.07.2011)
Переглядів: 275 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: